Wittenborg 95

Färskbryggautomat. Kompakt smidig maskin med knappanel och färgskärm för fasta eller rörliga presentationer. 

Kan beställas för bönor eller malet kaffe. Synlig kaffebehållare på 3 kg. Reglering av storlek och stryrka. 

Går även att brygga i kanna.


Tillbaka
 
Post
Samtal